Metoda Popis
Funkční přístup Funkční přístup převádí výrobek/proces do modelu a vybírá správný problém k řešení
TRIZ Strukturovaná metody pro překonáni technických a fyzikálních rozporů
Evoluční trendy Technické systémy se vyvíjejí podle evolučních trendů, které byly poznány a lze je využít pro hodnocení stávající úrovně techniky i předpověď budoucích inovací
Funkčně orientovaný přístup Mnoho zásadních problémů bylo již řešeno v jiných odvětvích, je potřeba je jen nalézt a adaptovat na vlastní problém
Patentové strategie Znalosti funkčního přístupu umožňují analytický rozbor patentů a nalezení cest jejich nahrazení nebo obejití