Skupina pracovníků Vhodné metody systematické kreativity
marketing, administrativní pracovníci, personalistika, prodej Metody systematické inspirace
(více-úrovňové myšlení, DNA vlastností produktu, oborová analýza apod.)
výroba, výrobní týmy, logistika, údržba, průmysloví inženýři, Lean Nástroje inovativního Kaizenu®
konstrukce, technologie Základní kurz TRIZ
(funkčně-objektová analýza, trimming, definování a překonávání rozporů, invenční principy apod.) + Systematické vyhledávání známých řešení
vývoj, výzkum Rozšířený kurz TRIZ
(funkční analýza, trimming, překonávání rozporů, invenční a separační principy, vepolová analýza apod.) + Funkčně orientované vyhledávání + Analýza konfliktů